Potpisivanja Ugovora sa Korisnicima usluge osobne asistencije za projekt “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”

Potpisivanja Ugovora sa Korisnicima usluge osobne asistencije za projekt “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” Kodni broj:UP.02.2.2.02.0018 potpisan 29.03.2017. god a financiran od strane ESF fondova  “Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”