Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata po projektu ministarstva i esf kodni broj:UP.02.2.2.09.0055

Edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata po projektu ministarstva i esf kodni broj:UP.02.2.2.09.0055 . Organizator je udruga a izvoditelj edukacije gđa.Marica Mirić ispred SOIH-a.