Potpisivanje ugovora sa KOA i OA za projekt ESF “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”

Potpisivanje ugovora sa KOA i OA za projekt ESF “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” KODNI BROJ:UP.02.2.2.09.0055. Kroz projekt se pruža usluga za 11 korisnika osobne asistencije.Iznos projekta je 1.993.710,00 kuna i   pružat će se usluga na 24 mjeseca. Projektom se nastoji omogućiti pružanje usluge osobne asistencije za 11 korisnika usluge koji su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Svrha projektnog prijedloga „Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ je realizacija ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj te u tom smislu projekt je usmjeren na pomoć osobama sa najtežim invaliditetom na području grada Duge Rese i jedinica lokane samouprave koje joj gravitiraju. Projekt je također usmjeren na jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju tj. sprečavanje institucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama te njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti i potrebna im je pomoć. Pomoć će se realizirati kroz angažman osobnih asistenata koji će korisnicima pomoći u uključivanju u zajednicu te provođenje aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Projekt je usmjeren na pružanje usluga osobne asistencije za 11 osoba sa najtežim invaliditetom na području Duge Rese, što znači pomoć tim osobama u provedbi svakodnevnih aktivnosti za koje im je neophodna tuđa pomoć. Na taj način će se unaprijediti njihova kvaliteta života i značajno povećati njihovo socijalno uključivanje u zajednicu, za što su zbog svoj zdravstvenog stanja onemogućeni i ograničeni.