Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je kroz projekt “Zajedno smo jači” financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom 03.12..

Povodom tog datuma Udruga je u suradnji sa gradom Duga Resa koji je i partner na navedenom projektu održala Tribinu pod nazivom “Informiranje o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom i njihovo uključivanje u zajednicu”.

Informiranje o problemima s kojima se susreću osobe

Potpisivanje ugovora sa KOA i OA za projekt ESF “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” KODNI BROJ:UP.02.2.2.09.0055. Kroz projekt se pruža usluga za 11 korisnika osobne asistencije.Iznos projekta je 1.993.710,00 kuna i   pružat će se usluga na 24 mjeseca. Projektom se nastoji omogućiti pružanje usluge osobne asistencije za 11 korisnika usluge koji su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Svrha projektnog prijedloga „Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ je realizacija ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj te u tom smislu projekt je usmjeren na pomoć osobama sa najtežim invaliditetom na području grada Duge Rese i jedinica lokane samouprave koje joj gravitiraju. Projekt je također usmjeren na jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju tj. sprečavanje institucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama te njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti i potrebna im je pomoć. Pomoć će se realizirati kroz angažman osobnih asistenata koji će korisnicima pomoći u uključivanju u zajednicu te provođenje aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Projekt je usmjeren na pružanje usluga osobne asistencije za 11 osoba sa najtežim invaliditetom na području Duge Rese, što znači pomoć tim osobama u provedbi svakodnevnih aktivnosti za koje im je neophodna tuđa pomoć. Na taj način će se unaprijediti njihova kvaliteta života i značajno povećati njihovo socijalno uključivanje u zajednicu, za što su zbog svoj zdravstvenog stanja onemogućeni i ograničeni.

Promocija projekta “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”. Za promotivne aktivnosti tijekom provedbe projekta izrađeni su plakati i letci te su isti stavljeni na vidljivim mjestima u gradu Duga Resa, Općinama u kojima se projekt  provodi te ustanovama koje su dionici na provedbi projekta. Samom promocijom projekta koji financira Europski socijalni fond želimo potaknuti javnost na suradnju te promovirati jedan iznimnom važan projekt za osobe s invaliditetom.Kroz projekt je pružena usluga za 8 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

 

Povodom prolaska projekta “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” , voditeljica projekta  koordinatorica osobnih asistenata obišla je teren te s korisnicima usluge osobne asistencije i osobnim asistentima obavila  potpisivanje ugovora o radu , također je obavljena i komunikacija na terenu . Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda te je njime osigurana usluga osobne asistencije  za 8 KOA  koja je korisnicima od velike važnosti za život te pomoć za uključivanje u zajednicu.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese od 01. siječnja 2021. započela je sa aktivnostima povezanim sa institucionalnom podrškom dodijeljenom od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba sa invaliditetom “. Kroz ovaj program financijska sredstva se putem institucionalne podrške Nacionalne zaklade ulažu na trogodišnji rok u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese već više godina provodi projekte osobne asistencije za osobe sa teškim invaliditetom u okviru kojih usluge osobne asistencije pružaju educirani i obučeni osobni asistenti.

Osnovni elementi programa institucionalne podrške koji je započeo prema planu provedbe, usmjereni su na povećanje zaposlenih stručnih osoba u udruzi koje će se baviti unaprjeđenjem njenog organizacijskog razvoja i financijske održivosti, povećanjem broja članova, uključivanjem volontera u aktivnosti udruge, uspostavljanjem suradnje i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnoga društva u RH, odnosno međusektorskom suradnjom, te općenito povećanjem utjecaja udruge u lokalnoj zajednici.

Prema ugovoru o financiranju aktivnosti u prvoj godini Udruzi invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese odobreno je 203.040,00 kuna.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese je korisnik(-ca) institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.