Potpisivanje ugovora sa KOA i OA za projekt ESF “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” KODNI BROJ:UP.02.2.2.09.0055. Kroz projekt se pruža usluga za 11 korisnika osobne asistencije.Iznos projekta je 1.993.710,00 kuna i   pružat će se usluga na 24 mjeseca. Projektom se nastoji omogućiti pružanje usluge osobne asistencije za 11 korisnika usluge koji su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Svrha projektnog prijedloga „Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ je realizacija ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj te u tom smislu projekt je usmjeren na pomoć osobama sa najtežim invaliditetom na području grada Duge Rese i jedinica lokane samouprave koje joj gravitiraju. Projekt je također usmjeren na jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju tj. sprečavanje institucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama te njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti i potrebna im je pomoć. Pomoć će se realizirati kroz angažman osobnih asistenata koji će korisnicima pomoći u uključivanju u zajednicu te provođenje aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Projekt je usmjeren na pružanje usluga osobne asistencije za 11 osoba sa najtežim invaliditetom na području Duge Rese, što znači pomoć tim osobama u provedbi svakodnevnih aktivnosti za koje im je neophodna tuđa pomoć. Na taj način će se unaprijediti njihova kvaliteta života i značajno povećati njihovo socijalno uključivanje u zajednicu, za što su zbog svoj zdravstvenog stanja onemogućeni i ograničeni.

Promocija projekta “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”. Za promotivne aktivnosti tijekom provedbe projekta izrađeni su plakati i letci te su isti stavljeni na vidljivim mjestima u gradu Duga Resa, Općinama u kojima se projekt  provodi te ustanovama koje su dionici na provedbi projekta. Samom promocijom projekta koji financira Europski socijalni fond želimo potaknuti javnost na suradnju te promovirati jedan iznimnom važan projekt za osobe s invaliditetom.Kroz projekt je pružena usluga za 8 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

 

Povodom prolaska projekta “Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” , voditeljica projekta  koordinatorica osobnih asistenata obišla je teren te s korisnicima usluge osobne asistencije i osobnim asistentima obavila  potpisivanje ugovora o radu , također je obavljena i komunikacija na terenu . Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda te je njime osigurana usluga osobne asistencije  za 8 KOA  koja je korisnicima od velike važnosti za život te pomoć za uključivanje u zajednicu.