Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese od 01. siječnja 2021. započela je sa aktivnostima povezanim sa institucionalnom podrškom dodijeljenom od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba sa invaliditetom “. Kroz ovaj program financijska sredstva se putem institucionalne podrške Nacionalne zaklade ulažu na trogodišnji rok u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese već više godina provodi projekte osobne asistencije za osobe sa teškim invaliditetom u okviru kojih usluge osobne asistencije pružaju educirani i obučeni osobni asistenti.

Osnovni elementi programa institucionalne podrške koji je započeo prema planu provedbe, usmjereni su na povećanje zaposlenih stručnih osoba u udruzi koje će se baviti unaprjeđenjem njenog organizacijskog razvoja i financijske održivosti, povećanjem broja članova, uključivanjem volontera u aktivnosti udruge, uspostavljanjem suradnje i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnoga društva u RH, odnosno međusektorskom suradnjom, te općenito povećanjem utjecaja udruge u lokalnoj zajednici.

Prema ugovoru o financiranju aktivnosti u prvoj godini Udruzi invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese odobreno je 203.040,00 kuna.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese je korisnik(-ca) institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.