Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom je kroz projekt “Zajedno smo jači” financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom 03.12..

Povodom tog datuma Udruga je u suradnji sa gradom Duga Resa koji je i partner na navedenom projektu održala Tribinu pod nazivom “Informiranje o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom i njihovo uključivanje u zajednicu”.

Informiranje o problemima s kojima se susreću osobe